Ana sayfa

05-04-2011
Halk Oyunları Grubu Silifke Kalesi'nde (1982)
Silifke'nin dünya çapında ünlü halkoyunları yörük yaşantısını yansıtır. Silifke türküleri; Oyun havaları, zeybekler ve oturak havaları olarak üç gruba ayrılabilir. Klarnet, keman ve koltuk davuluyla çalınıp, söylenen Silifke Türküleri melodi zenginliği, kıvraklığı ile büyük beğeni toplamaktadır. Silifke'de oynanan kaşık oyunlarının en büyük özelliklerinden birisi sözlü olmasıdır. Söz ve Müziğin bütünleştiği ezgiler 2/4, 4/4 ve 9/8' lik usullerden oluşmuştur. Oyunlar, türküleriyle beraber çalınıp söylenerek, kaşık kullanarak, kız ve erkeklerden oluşan gruplarla beraberce oynanmaktadır.

Silifke doğal yapısı ve tarihi gelişiminden dolayı oldukça zengin folklora sahiptir.Silifke Halkı, eski tarihi ve değişik kültürleri barındırması nedeniyle sahip olduğu zengin folklorunu, Halk edebiyatını, geleneklerini; atasözlerinde, manilerinde, türkülerinde, destan ve efsanelerinde yaşatmaktadır. Sünnet, düğün, nişan ve ölüm en önemli toplumsal olaylar olup, geleneklerin en doğal olanları bu törenler sırasında görülebilir. Kışın Güneyin ılıman köylerinde yaşayıp, ilkbahar geldiğinde de sürülerini otlatmak için serin yaylalara göçen yörükler Silifke Folkloruna damgasını vurmuşlardır. Öyle ki; bu göçlerin hazırlığı, gidişleri, dönüşleri ve eğlenceleri bugün bile sürmekte olup, bunların yaşam biçimlerini folklorun tüm konularında görmek mümkündür. Yörüklerin şenliklere dayanan halk oyunları günümüze dek bir çok yeni figürle beslenerek zenginlik kazanmıştır.

Kültür Haftası Gösterisinden

Her yıl 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, 1996 yılından bugüne Kültür Haftası olarak kutlanılmaktadır. Festival Kültürel ve sanatsal ağırlıklı bir biçim kazanarak gelenekselleşmiş ve yöreye ayrı bir canlılık getirmiştir.

Türk Folklorunun gelecek nesillere taşınması, ulusal ve uluslararası düzeydeki kültürel alışverişin yapılması, her türlü sanat gösterileri ve yarışmaları düzenleyerek yeni yeteneklerin çıkmasına olanak sağlanması yörenin ekonomik ve sosyal hayatının geliştirilmesi, Türkiye'de ki yörüklerin bir araya getirilmesi, festivalin amaçları arasındadır. 
 
Halk Oyunları Grubumuz ve Aşuk-Maşuk, ilçemizi yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtmaya devam etmektedir.
Halk Oyunları Grubumuz Dünya'nın dört bir yanında gösteriler yaptı..
Kültürümüzü Yurtdışına taşıdık...

Halk Oyunları Grubu ROMANYA' da...

 

Halk Oyunları Grubu ALMANYA' da... Halk Oyunları Grubu LİTVANYA' da...

Silifke Belediyesi Halkoyunları grubu şimdi de UKRAYNA - KIRIM'da

 

Silifke Belediye Başkanlığı

Tel: 0324 714 21 37   &    Fax : 0324 714 21 86

b_aliongel@silifke-bld.gov.tr